Vi har sedan 1980-talet varit verksamma inom den svenska kärnkraftsindustrin.

Göteborgs Ventilservices kärnkraftsgrupp består av cirka 20 tekniker som löpande under året deltar vid kärnkraftverkens många revisioner främst på Forsmark och Okg.

Säkerhetskraven samt kraven på kvalité och kompetens är mycket höga inom den nukleära branschen. Vi ställs ständigt inför nya krav och ökade förväntningar som vi som leverantör med glädje motsvarar och överträffar.

Personalen som arbetar inom Göteborgs Ventilservice kärnkraftsgrupp måste samtliga genomgå registerkontroll samt radiologiskläkarundersökning samt drogtest för att ges tillträde till kärnkraftsanläggningarna. Teknikerna utbildas även internt med en rad branschspecifika säkerhets- och kompetensutbildningar

Några exempel:

  • Traversutbildning Kika
  • Generellt anläggningskrav för att få köra travers på ett svenskt kärnkraftverk
  • Rentsystem
  • Utbildning för att säkerställa att kärnkraftverkets rörsystem hålls rena och fria från föremål som kan leda till bränsleskador
  • Skydds- och säkerhetsutbildning
  • Specifik för branschen skyddsutbildning för säkra arbete med joniserande strålning