Vi har sedan 2006 levererat specialiserad personal till flera olika projekt och servicekampanjer inom den Norska offshoreindustrin. Några av kunderna är Statoil och ChonocioPhilips.

Göteborgs Ventilservices norgegrupp, som främst inriktats mot den norska olje- och gassektorn, består av ett tiotal specialiserade tekniker.
Samtliga tekniker har genomfört, och går fortlöpande, flera säkerhets- och yrkesspecifika utbildningar.
Teknikerna genomgår även en läkarundersökning för att säkerställa att de är vid god hälsa innan de tillåts resa offshore.

Några av de utbildningar som våra specialicerade tekniker har genomfört:

  • GSK: Grundläggande säkerhetskurs för arbete offshore
  • Trekkekurs Olf rettningslinje 118: Yrkesspecifik utbildning för arbete med hydrauliska spännverktyg
  • Riggar utbildning: Yrkesspecifik utbildning för arbete samt uppriggning av lyftutrustning