Sök
Stäng denna sökruta.

Tjänster

Genom att hjälpa våra kunder att efterleva de myndighetskrav som finns idag när det gäller provtryckning och service av ventiler, bidrar vi till ökad säkerhet både för personalen på företaget och för miljön – något som känns både viktigt och värdefullt.

Du som kund ska känna dig helt trygg med att vi följer de högt ställda kvalitetskrav
som gäller.

Vi erbjuder följande tjänster:

Ventilservice

Myndighetskravet att periodiskt kontrollera säkerhetsventiler är styrande för vårt jobb, både när det gäller provtryckning och service.

Så här går vår ventilservice till

Först görs demontage och montagerengöring av ventilen och dess delar.

  • Tätningsytor slipas.
  • Packningar och packboxar byts.
  • Skick och slitage kontrolleras för ventilens olika delar.
  • Eventuellt behöver reservdelar bytas.
  • Ventilen provtrycks i testbänk med kalibrering.
  • En täthetskontroll görs.

 

Vid provtryckning av säkerhetsventiler utförs ofta en lagstadgad så kallad tredjepartskontroll, då en extern besiktningsman deltar och godkänner öppningstryck samt täthetsprovning.

  • Ventilerna plomberas och märks med en skylt med information om öppningstryck samt datum för besiktningen.

 

Vi utför ventilservice både ute på fältet och i egen verkstad.

Online testing

Vi utför online testing som är en effektiv metod för att testa säkerhetsventiler under drift med hjälp av hydraulisk testutrustning. Fördelen med denna metod är att det inte krävs att säkerhetsventilen tas ur drift för att utföra testet.

Så här fungerar det:

Vi använder en specialdesignad maskin som mäter den extra kraft som krävs för att öppna säkerhetsventilen utöver det angivna drifttrycket. Detta ger oss värdefull information om ventilens öppningstryck utan att påverka produktionsflödet. Det är viktigt att notera att denna metod inte är lämplig på alla system och att bedömningar måste göras individuellt från fall till fall.

Det är också viktigt att förstå att online testning inte ersätter traditionell service för säkerhetsventiler utan snarare kompletterar den befintliga servicen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Inventering

Ibland kan kunder behöva hjälp att gå igenom vilka ventiler de har i sin aktuella produktion. Det är inte ovanligt att föråldrade enheter blir kvar och skapar onödiga kostnader.

Vår investeringstjänst erbjuder en grundlig genomgång av alla ventiler för att bedöma dess skick, vilket ger dig som kund en klar överblick över vilka ventiler som fungerar, vilka som behöver åtgärdas, och vilka som bör tas bort.

Vi kan även hjälpa till att se över reservdelslagret. Genom att ha ett genomtänkt lager undviker du kostsamma utgifter utifall ett akutläge skulle uppstå.

För de kunder som behöver köpa in ventiler och reservdelar finns vi självklart tillgängliga som rådgivare. Vi delar med oss av vår erfarenhet och kommer med rekommendationer på pålitliga fabrikat. Denna tjänst har visat sig vara mycket värdefull för många av våra kunder.

Vi utför även mobil momentdragning med upp till 4000Nm

Genom att använda mobil momentdragning kan man på ett effektivt sätt förbättra arbetsprocessen och säkerheten.

Detta är en värdefull tjänst för många företag inom tung industri och tillverkning. Vår service tillåter åtdragning på plats vilket är en viktig fördel för arbete med stora maskiner eller konstruktioner som inte enkelt kan flyttas.

Den exakta åtdragningen minimerar risken för skador och mekaniska fel genom att säkerställa att alla förband är korrekt åtdragna. Mobil momentdragning är både tidseffektiv och reducerar kostnader jämfört med manuell åtdragning, speciellt i stora projekt.

Kunskap genom generationer