Ventilservice

Myndighetskravet att periodiskt kontrollera säkerhetsventiler är styrande för vårt jobb, både när det gäller provtryckning och service.

 
Så här går vår ventilservice till:

  • Först görs demontage och montagerengöring av ventilen och dess delar.
  • Tätningsytor slipas.
  • Packningar och packboxar byts.
  • Skick och slitage kontrolleras för ventilens olika delar.
  • Eventuellt behöver reservdelar bytas.
  • Ventilen provtrycks i testbänk med kalibrering.
  • En täthetskontroll görs.

Vid provtryckning av säkerhetsventiler utförs ofta en lagstadgad så kallad tredjepartskontroll, då en extern besiktningsman deltar och godkänner öppningstryck samt täthetsprovning.

  • Ventilerna plomberas och märks med en skylt med information om öppningstryck samt datum för besiktningen.

Vi utför ventilservice både ute på fältet och i egen verkstad.